Autphytosozologycal analysis of flora of the Southern Part of Polissya of Kyiv region / Churilov, A. M., Yakubenko, B. Ye., Popovych, S. Yu. (2013)
Ukrainian

English  Plant introduction   /     Issue (2013, 2)

Churilov A. M., Yakubenko B. Ye., Popovych S. Yu.
Autphytosozologycal analysis of flora of the Southern Part of Polissya of Kyiv region


Cite:
Churilov, A. M., Yakubenko, B. Ye., Popovych, S. Yu. (2013). Autphytosozologycal analysis of flora of the Southern Part of Polissya of Kyiv region. Plant introduction, 2, 24-28. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000265467 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209