Exosomes: messengers and mediators of tumor–stromal interactions / Shkarina, K. A., Cherednyk, O. V., Voloschenko, I. I., Trembach, O. M., Trembach, I. O., Khoruzhenko, A. I. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209