Clinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors / Tkalia, I. G., Vorobyova, L. I., Svintsitsky, V. S., Nespryadko, S. V., Goncharuk, I. V., Lukyanova, N. Y., Chekhun, V. F. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209