Increase of antitumor activity of cisplatin using agonist of gonadotropin-realising hormone and inhibitor of aromatase on the model of ascites ovarian tumor / Tkalia, I. G., Vorobyova, L. I., Grabovoy, A. N., Svintsitsky, V. S., Tarasova, T. O., Lukyanova, N. Y., Todor, I. N., Chekhun, V. F. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209