The missionary work of Ilya Klyvak in the south of Ukraine in 1917-1919 / Khodak, I. (2013)
Ukrainian

English  Chornomorska mynuvshyna    /     Issue (2013, 8)

Khodak I.
The missionary work of Ilya Klyvak in the south of Ukraine in 1917-1919


Cite:
Khodak, I. (2013). The missionary work of Ilya Klyvak in the south of Ukraine in 1917-1919. Chornomorska mynuvshyna , 8, 85-93. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000299089 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209