On the necessity to enhance general safety requirements for nuclear power plants / Klyuchnykov, O. O., Skalozubov, V. I., Gablaya, T. V., Vascshenko, V. N., Kozlov, I. L., Gerasimenko, T. V., Hudyma, A. A., Skalozubov, K. V. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209