The Ethnonym Uriankhai (to Semantic Typology of Ethnonyms) / Bushakov, V. L. (2011)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (2011, 2)

Bushakov V. L.
The Ethnonym Uriankhai (to Semantic Typology of Ethnonyms)


Cite:
Bushakov, V. L. (2011). The Ethnonym Uriankhai (to Semantic Typology of Ethnonyms). The World of the Orient , 2, 181-185. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000306706 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209