Chornobyl zone according to concepts by academician E. V. Sobotovich / Skvortsov, V. V. (2014)
Ukrainian

English  Geochemistry of technogenesis   /     Issue (2014, 23)

Skvortsov V. V.
Chornobyl zone according to concepts by academician E. V. Sobotovich


Cite:
Skvortsov, V. V. (2014). Chornobyl zone according to concepts by academician E. V. Sobotovich. Geochemistry of technogenesis, 23, 57-63. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000310957 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209