Verification and validation: process VS procedure / Demekhyn, V. L., Ylkovych, V. V., Bukanov, V. N. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209