Professor Karol Latowski (75th anniversary) / Ilinska, A. P., Yena, A. V., Mosiakin, S. L., Protopopova, V. V., Shevera, M. V., Yatskoviak, B., Tselka, Z., Skudlazh, P., Tokhtar, V. K. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2014, 71 (6))

Ilinska A. P., Yena A. V., Mosiakin S. L., Protopopova V. V., Shevera M. V., Yatskoviak B., Tselka Z., Skudlazh P., Tokhtar V. K.
Professor Karol Latowski (75th anniversary)


Cite:
Ilinska, A. P., Yena, A. V., Mosiakin, S. L., Protopopova, V. V., Shevera, M. V., Yatskoviak, B., Tselka, Z., Skudlazh, P., Tokhtar, V. K. (2014). Professor Karol Latowski (75th anniversary). Ukrainian Botanical Journal , 71 (6), 747-749. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000345209 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209