Optical transmittance of carbon suspensions in polymer matrixes under powerful pulsed laser irradiation / Zelensky, S. E., Kopyshinsky, O. V., Garashchenko, V. V., Kolesnik, A. S., Stadnytskyi, V. M., Zelenska, K. S., Shynkarenko, Ye. V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209