Compact laser probe for surface acoustic waves / Semenov, V. V., Blonskyi, I. V., Gryts, V. G. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209