Morphology and dielectric properties of polymer dispersed liquid crystal with magnetic nanoparticles / Kopcansky, P., Timko, M., Mitrova, Z., Zavisova, V., Koneracka, M., Tomasovicova, N., Tomco, L., Gornitska, O. P., Kovalchuk, O. V., Bykov, V. M., Kovalchuk, T. M., Studenyak, I. P. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209