The language progress in the veom of the high education Book review on: Z. Matsiuk, N. Stankevych. Ukrayinska mova profesiynogo spryamuvannya: Navchl'nyi posibnyk/ — K.: Karavela, 2006. — 352 s. / Berezovenko, A. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2011, 2)

Berezovenko A.
The language progress in the veom of the high education Book review on: Z. Matsiuk, N. Stankevych. Ukrayinska mova profesiynogo spryamuvannya: Navchl'nyi posibnyk/ — K.: Karavela, 2006. — 352 s.


Cite:
Berezovenko, A. (2011). The language progress in the veom of the high education Book review on: Z. Matsiuk, N. Stankevych. Ukrayinska mova profesiynogo spryamuvannya: Navchl'nyi posibnyk/ — K.: Karavela, 2006. — 352 s. Ukrainian Language, 2, 118-122 . http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000349409 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209