Mueller-matrix diagnostics of optical properties inherent to polycrystalline networks of human blood plasma / Ushenko, Yu. A., Olar, O. I., Dubolazov, A. V., Balanetskaya, V. O., Unguryan, V. P., Zabolotna, N. I., Oleinichenko, B. P. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209