The factors influencing luminescent properties of ZnS:Mn obtained by the method of one-stage synthesis / Bacherikov, Yu. Yu., Zhuk, A. G., Optasyuk, S. V., Okhrimenko, O. B., Kardashov, K. D., Kozitskiy, S. V. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209