Magnetic field-stimulated change of photovoltage in solar silicon crystals / Korotchenkov, O. O., Steblenko, L. P., Podolyan, A. O., Kalinichenko, D. V., Teselko, P. O., Kravchenko, V. M., Tkach, N. V. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209