New investigation on historical derivation (Book review on: P. I. Bilousenko, O. I. Inshakova, K. A. Kachajlo, O. V. Merkulova, L. M. Stovbur. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (imennykovi konfiksy). — Zaporizhzhya; Kryvyj Rig: TOV "LIPS” LTD, 2010. — 480 s.) / Valiukh, Z. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2011, 3)

Valiukh Z.
New investigation on historical derivation (Book review on: P. I. Bilousenko, O. I. Inshakova, K. A. Kachajlo, O. V. Merkulova, L. M. Stovbur. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (imennykovi konfiksy). — Zaporizhzhya; Kryvyj Rig: TOV "LIPS” LTD, 2010. — 480 s.)


Cite:
Valiukh, Z. (2011). New investigation on historical derivation (Book review on: P. I. Bilousenko, O. I. Inshakova, K. A. Kachajlo, O. V. Merkulova, L. M. Stovbur. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (imennykovi konfiksy). — Zaporizhzhya; Kryvyj Rig: TOV "LIPS” LTD, 2010. — 480 s.). Ukrainian Language, 3, 119-124. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351255 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209