Lexicographis secundus post herculem labor Book review on: Krytskja V. I., Nedozym T. I., Orlova L. V., Puzdyrjeva T. K., Romaniuk Ju. V. Hramatychnyi slovnyk ukrayinskoyi literaturnoyi movy. Slovozmina: blyzko 140 000 sliv / Vidp. red. N. F. Klymenko. — K.: Vydavnychyi Dim Dmytra Burago, 2011. — 760 s. / Fedurko, M. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2012, 1)

Fedurko M.
Lexicographis secundus post herculem labor Book review on: Krytskja V. I., Nedozym T. I., Orlova L. V., Puzdyrjeva T. K., Romaniuk Ju. V. Hramatychnyi slovnyk ukrayinskoyi literaturnoyi movy. Slovozmina: blyzko 140 000 sliv / Vidp. red. N. F. Klymenko. — K.: Vydavnychyi Dim Dmytra Burago, 2011. — 760 s.


Cite:
Fedurko, M. (2012). Lexicographis secundus post herculem labor Book review on: Krytskja V. I., Nedozym T. I., Orlova L. V., Puzdyrjeva T. K., Romaniuk Ju. V. Hramatychnyi slovnyk ukrayinskoyi literaturnoyi movy. Slovozmina: blyzko 140 000 sliv / Vidp. red. N. F. Klymenko. — K.: Vydavnychyi Dim Dmytra Burago, 2011. — 760 s. Ukrainian Language, 1, 131-135. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351376 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209