Revision of interface coupling in ultra-thin body silicon-on-insulator MOSFETs / Rudenko, T., Nazarov, A., Kilchytska, V., Flandre, D., Popov, V., Ilnitsky, M., Lysenko, V. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209