Hybrid-integrated version of solid-state components for terahertz frequency region / Zorenko, O. V., Bychok, A. V., Krytska, T. V., Kudryk, Ya. Ya., Shynkarenko, V. V. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209