Photoconductivity mechanism in structures with Ge-nanoclusters grown on Si(100) surface / Melnichuk, Ye. Ye., Hyrka, Yu. V., Kondratenko, S. V., Kozyrev, Yu. N., Lysenko, V. S. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209