Sub-THz nonresonant detection in AlGaN/GaN heterojunction FETs / Golenkov, A. G., Zhuravlev, K. S., Gumenjuk-Sichevska, J. V., Lysiuk, I. O., Sizov, F. F. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209