Micro-Raman study of nanocomposite porous films with silver nanoparticles prepared using pulsed laser deposition / Strelchuk, V. V., Kolomys, O. F., Golichenko, B. O., Boyko, M. I., Kaganovich, E. B., Krishchenko, I. M., Kravchenko, S. O., Lytvyn, O. S., Manoilov, E. G., Nasieka, Iu. M. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209