V.Mykhailovs'kyi. Elastic Community: Podolian Nobility From the Second Half of XIV – 70s of XVIth / Stepankov, V. S. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Historical Journal   /     Issue (2013, 1)

Stepankov V. S.
V.Mykhailovs'kyi. Elastic Community: Podolian Nobility From the Second Half of XIV – 70s of XVIth


Cite:
Stepankov, V. S. (2013). V.Mykhailovs'kyi. Elastic Community: Podolian Nobility From the Second Half of XIV – 70s of XVIth. Ukrainian Historical Journal, 1, 168-178. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000353934 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209