Vasyl Markus / Yevtukh, V. B., Tkachenko, V. M., Troshchynskyi, V. P. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Historical Journal   /     Issue (2013, 1)

Yevtukh V. B., Tkachenko V. M., Troshchynskyi V. P.
Vasyl Markus


Cite:
Yevtukh, V. B., Tkachenko, V. M., Troshchynskyi, V. P. (2013). Vasyl Markus. Ukrainian Historical Journal, 1, 232-234. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000353944 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209