Shevchenko Viktor Mykolaiovych / Herasymenko, O. V., Kornovenko, S. V. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Historical Journal   /     Issue (2013, 4)

Herasymenko O. V., Kornovenko S. V.
Shevchenko Viktor Mykolaiovych


Cite:
Herasymenko, O. V., Kornovenko, S. V. (2013). Shevchenko Viktor Mykolaiovych. Ukrainian Historical Journal, 4, 236-237. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000354328 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209