Synthesis and alkylation of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno |2,3-d| pyrimidin-4(3H)-ones / Vlasov, S. V., Kovalenko, S. M., Chernykh, V. P., Krolenko, K. Yu. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209