Drinking water supply industrial regions of Ukraine: problems and prospects / Shevchenko, O. A., Zaitsev, V. V., Rublevska, N. I., Hryhorenko, L. V. (2015)
Ukrainian

English  Ekolohiia i pryrodokorystuvannia   /     Issue (2015, 19)

Shevchenko O. A., Zaitsev V. V., Rublevska N. I., Hryhorenko L. V.
Drinking water supply industrial regions of Ukraine: problems and prospects


Cite:
Shevchenko, O. A., Zaitsev, V. V., Rublevska, N. I., Hryhorenko, L. V. (2015). Drinking water supply industrial regions of Ukraine: problems and prospects. Ekolohiia i pryrodokorystuvannia, 19, 140-147. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475769 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209