Positivism – a Methodology optimists Review: Bohdashyna O. M. Pozytyvizm v istorychnii nautsi v Ukraini (60-ti rr. KhIKh – 20-ti rr. XX st.): |monohrafiia|. – 2-e vyd.; dop. ta pererobl. – Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina, 2013. – 560 s. / Ostrianko, A. (2014-2015)
Ukrainian

English  Ejdos   /     Issue (2014-2015, 8)

Ostrianko A.
Positivism – a Methodology optimists Review: Bohdashyna O. M. Pozytyvizm v istorychnii nautsi v Ukraini (60-ti rr. KhIKh – 20-ti rr. XX st.): |monohrafiia|. – 2-e vyd.; dop. ta pererobl. – Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina, 2013. – 560 s.


Cite:
Ostrianko, A. (2014-2015). Positivism – a Methodology optimists Review: Bohdashyna O. M. Pozytyvizm v istorychnii nautsi v Ukraini (60-ti rr. KhIKh – 20-ti rr. XX st.): |monohrafiia|. – 2-e vyd.; dop. ta pererobl. – Kh.: KhNU imeni V. N. Karazina, 2013. – 560 s. Ejdos, 8, 367-372. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000586322 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209