The study of calixarenes complexation with phenols by RP HPLC / Kalchenko, O. I., Cherenok, S. O., Solovyov, A. V., Suikov, S. Yu., Kalchenko, V. I. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209