Enhancement of power factor of thermoelectric element under pressure / Shchennikov, V. V., Korobeynikov, I. V., Vorontsov, G. V. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209