Antiferromagnet-ferromagnet transition in La1–xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) ceramics / Troyanchuk, I. O., Karpinsky, D. V., Bushinsky, M. V., Sirenko, V. A., Sikolenko, V. V., Franz, A. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209