Calibration bench for thermoelectric converters of heat flux / Anatychuk, L. I., Kobylianskyi, R. R., Konstantinovich, I. A., Lysko, V. V., Puhantseva, O. V., Rozver, Yu. Yu., Tiumentsev, V. A. (2016)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209