Complex estimation of material degradation at the cyclic loading / Vakulenko, K. V., Byblyk, Y. V., Kazak, Y. B. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209