Development of the Diary Genre in Ancient Ukrainian Literature / Zinchenko, O. (2017)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2017, 24)

Zinchenko O.
Development of the Diary Genre in Ancient Ukrainian Literature


Cite:
Zinchenko, O. (2017). Development of the Diary Genre in Ancient Ukrainian Literature. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 24, 9-14. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766705 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209