An Analysis of the Comedy "Pearl Trade" by Hrygorii Tsehlynskyi / Valakh, N. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Valakh N.
An Analysis of the Comedy "Pearl Trade" by Hrygorii Tsehlynskyi


Cite:
Valakh, N. (2014). An Analysis of the Comedy "Pearl Trade" by Hrygorii Tsehlynskyi. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 6-10. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770915 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209