Liudmyla Starytska-Cherniahivska as a Historical Novelist / Kara, T. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Kara T.
Liudmyla Starytska-Cherniahivska as a Historical Novelist


Cite:
Kara, T. (2014). Liudmyla Starytska-Cherniahivska as a Historical Novelist. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 11-15. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770916 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209