Urbanistic Text in The Literature for Children: Peculiarities of Representation of Kyiv / Levytskyi, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Levytskyi V.
Urbanistic Text in The Literature for Children: Peculiarities of Representation of Kyiv


Cite:
Levytskyi, V. (2014). Urbanistic Text in The Literature for Children: Peculiarities of Representation of Kyiv. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 49-52. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770922 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209