Current Reception of the Works by Valerian Polishchuk / Ishchenko, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Ishchenko V.
Current Reception of the Works by Valerian Polishchuk


Cite:
Ishchenko, V. (2014). Current Reception of the Works by Valerian Polishchuk. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 58-64. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770924 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209