The Modifications of the Historical Genre in the Novels by Volodymyr Hzhytskyi / Voloshchuk, Yu. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Voloshchuk Yu.
The Modifications of the Historical Genre in the Novels by Volodymyr Hzhytskyi


Cite:
Voloshchuk, Yu. (2014). The Modifications of the Historical Genre in the Novels by Volodymyr Hzhytskyi. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 99-105. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770931 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209