The Archetypal Image of Ground in Ivan Chendei's Prose Works / Kniazieva, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Kniazieva V.
The Archetypal Image of Ground in Ivan Chendei's Prose Works


Cite:
Kniazieva, V. (2014). The Archetypal Image of Ground in Ivan Chendei's Prose Works. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 168-173. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770945 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209