The Personality of Taras Shevchenko in the Poetry by Ivan Drach / Hladyr, Yu. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Hladyr Yu.
The Personality of Taras Shevchenko in the Poetry by Ivan Drach


Cite:
Hladyr, Yu. (2014). The Personality of Taras Shevchenko in the Poetry by Ivan Drach. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 178-184. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770947 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209