The Sweet Taste of Homeland: Migration Markers in the Novel "Voroshylovhrad" by Serhii Zhadan / Skurtul, H. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Skurtul H.
The Sweet Taste of Homeland: Migration Markers in the Novel "Voroshylovhrad" by Serhii Zhadan


Cite:
Skurtul, H. (2014). The Sweet Taste of Homeland: Migration Markers in the Novel "Voroshylovhrad" by Serhii Zhadan. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 235-238. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770958 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209