The Problems and Poetics of Iren Rozdobudko's Novel "The Button" / Halushka, N. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Halushka N.
The Problems and Poetics of Iren Rozdobudko's Novel "The Button"


Cite:
Halushka, N. (2014). The Problems and Poetics of Iren Rozdobudko's Novel "The Button". Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 242-245. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770960 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209