Self-admiration Syndrome in the Female Lyric Poetry at the Turn of the XX - XXI Century (the Poetry by Oksana Zabuzhko, Teodoziia Zarivna, Mariana Savka) / Shaf, O. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Shaf O.
Self-admiration Syndrome in the Female Lyric Poetry at the Turn of the XX - XXI Century (the Poetry by Oksana Zabuzhko, Teodoziia Zarivna, Mariana Savka)


Cite:
Shaf, O. (2014). Self-admiration Syndrome in the Female Lyric Poetry at the Turn of the XX - XXI Century (the Poetry by Oksana Zabuzhko, Teodoziia Zarivna, Mariana Savka). Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 262-265. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770964 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209