To the Problem of Metanarrative Story in Tahar Ben Jelloun's Prose: the Multicultural Aspect / Kobchinska, O. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Kobchinska O.
To the Problem of Metanarrative Story in Tahar Ben Jelloun's Prose: the Multicultural Aspect


Cite:
Kobchinska, O. (2014). To the Problem of Metanarrative Story in Tahar Ben Jelloun's Prose: the Multicultural Aspect. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 102-106. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771022 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209