The Image of the Beast as the Personification of Horror (Based on the Historical Prose of Dmitrii Merezhkovskii) / Matsiievska, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Matsiievska V.
The Image of the Beast as the Personification of Horror (Based on the Historical Prose of Dmitrii Merezhkovskii)


Cite:
Matsiievska, V. (2014). The Image of the Beast as the Personification of Horror (Based on the Historical Prose of Dmitrii Merezhkovskii). Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 123-126. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771026 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209