The World of New Reality by Debora Vogel / Romanyshyn, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Romanyshyn V.
The World of New Reality by Debora Vogel


Cite:
Romanyshyn, V. (2014). The World of New Reality by Debora Vogel. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 154-160. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771032 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209