"Bulwark" by Theodore Dreiser as a Family Chronicle Novel / Porokhniak, N. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Porokhniak N.
"Bulwark" by Theodore Dreiser as a Family Chronicle Novel


Cite:
Porokhniak, N. (2014). "Bulwark" by Theodore Dreiser as a Family Chronicle Novel. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 52-57. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771079 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209